Quy định bảo mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ, số CMND với cá nhân hoặc Mã số thuế với công ty; thông tin mô tả kỹ năng, kinh nghiệm đối với đối tác cung cấp dịch vụ, tài khoản ngân hàng đối với khách hàng,…. Đây là các thông tin mà Ban Quản Lý website cần các bên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban Quản Lý website liên hệ xác nhận khi các bên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và cả bên cung cấp dịch vụ.

Khách hàng và cả bên cung cấp dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Sàn giao dịch TMĐT tusfotos.org sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp dịch vụ đăng tin cho đối tác và tìm dịch vụ cho khách hàng.

– Gửi các thông báo đến bên cung cấp dịch khi có đơn hàng

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của đối tác cung cấp dịch vụ và khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo thông tin hai bên.

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho đối tác và khách hàng.

– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ qua website

– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

– Không sử dụng thông tin cá nhân của đối tác cung cấp dịch vụ và khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT tusfotos.org có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

– Dữ liệu của đối tác cung cấp dịch vụ và khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của tusfotos.org.